Wie is wie?

De dagelijkse leiding is in handen van Elke Van den Sande.  Als leidinggevende co├Ârdineer ik de activiteiten, heb ik de leiding over het personeel, onderhoud ik het contact met de ouders, de externe instanties en derden die rechtstreeks betrokken zijn bij onze kinderopvang.

Het kinderdagverblijf beschikt ook over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen geregeld bijscholing, minimum 1 dag per werkjaar.

Om de 3 jaar volgt het voltallige personeelsteam een opleiding levensreddend handelen bij kinderen.