Ouderbijdrage

 • Het kinderdagverblijf vraagt een waarborg van 150 euro.
 • De verblijfskosten van uw kind worden per dag van aanwezigheid berekend en de dagprijs is afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van uw gezin. U heeft daarvoor een kindcode nodig die u zelf kan aanvragen op www.kindengezin.be
 • Bij de inschrijving wordt een opvangplan opgemaakt.
  Uw kind kan maximaal 18 dagen (afhankelijk van het aantal gevraagde opvangdagen) per jaar afwezig zijn buiten onze sluitingsdagen. Deze 18 dagen omvatten alle soorten afwezigheid, dus ook ziekte.
  Indien uw kind meer dan 18 dagen afwezig is, zal de dagprijs aangerekend worden.
 • De luiers zijn niet in de dagprijs inbegrepen, maar worden wel voorzien door het kinderdagverblijf.
  Voor luiers, afvalverwerking en administratieve kosten wordt er 1 euro per aanwezige dag aangerekend.
 • Jaarlijks zal u een fiscaal attest overhandigd worden.