Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke weekdag open van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Vakantiedagen
Verlof 2016 kinderdagverblijven

Vrijdag                     1 januari 2016         Nieuwjaarsdag
Maandag                 22 februari 2016      Pedagogische studiedag
Maandag                 28 maart 2016         Paasmaandag   
Dinsdag                   29 maart 2016         verlofdag
Donderdag              5 mei 2016               OLH hemelvaart
Vrijdag                     6 mei 2016               brugdag
Maandag                16 mei 2016              Pinkstermaandag
Dinsdag                  17 mei 2016              Pedagogische studiedag

Zomervakantie:

Vrijdag 15 juli 2016 tot en met maandag 15 augustus 2016

Vrijdag                      7 oktober 2016          Pedagogische studiedag
Maandag                  31 oktober 2016        brugdag
Dinsdag                    1 november 2016      Allerzielen
Woensdag                2 november 2016      Allerzielen
Vrijdag                     11 november 2016     Wapenstilstand

Kerstvakantie:
Maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 30 december 2016