9 december 2020 - Aanmelding en inschrijvingen: voorrangsperiode broers en zussen

Beste ouder/voogd

Heeft u een kind geboren in 2019 of wil u graag uw ander(e) kind(eren) inschrijven op onze school?
Contacteer ons dan tussen 4 januari (8u) en 15 januari 2021 (16u).

Wenst u een kleuter aan te melden, laat ons dan ook weten voor welke vestiging:

1. de Mérodestraat 105, 1060 Sint-Gillis of

2. Generaal Lotzstraat 68, 1180 Ukkel

Wie zijn broers en zussen?

Broers en zussen zijn eigenlijk ‘leerlingen van dezelfde leefentiteit’. We bedoelen hiermee:  

 • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar die geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Hoe aanmelden?

 • Stap 1: Neem contact op met ons tussen 4 januari 2021 (8 uur) en 15 januari 2021 (16 uur) via e-mail: secretariaat@basisschoolbalder.be.
 • Stap 2: Wij bezorgen u een aanmeldingsformulier. U bezorgt ons dit formulier zo snel mogelijk ingevuld terug samen met:
  • Een kopie/foto van de identiteitskaart van uw kind
  • Een bewijs dat het kind een broer of zus is van een kind dat al op school zit (bijvoorbeeld de beide Kids-Id’s, geboorteaktes of attest van gezinssamenstelling)
  • bewijs van het domicilieadres van uw kind
  • bewijs van het werkadres van een ouder
  • Wilt u een voorrangsplaats Nederlands of GOK? Bezorg ons dan, indien u dit nog niet deed voor uw ander kind, het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands of attest van schooltoeslag van de Vlaamse Gemeenschap school.

Opgelet!

 • Na 15 januari 2021 16u is er geen voorrang meer voor broers, zussen of kinderen van personeel.
 • Schrijf ook broers en zussen in, geboren in 2019. Ook als ze pas starten op 1 september 202

Vragen?
E-mail: secretariaat@basisschoolbalder.be of telefoon: 02 897 56 10

Vragen over de inschrijvingsprocedure:

lop.brussel@vlaanderen.be

www.inschrijveninbrussel.be

Tel: 02 553 30 20

Inschrijven

Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel start hier: https://www.inschrijveninbrussel.be/nl.
Hier vindt u alle informatie over hoe u uw kind moet inschrijven en wanneer. Hebt u andere vragen zoals 'Hoe kiest u een school? Hoe leert u scholen kennen? Waar vindt u een overzicht van alle scholen? Waar zijn er vrije plaatsen? Klachten? Hulp nodig?' Op deze website vindt u het antwoord.

Instapregeling

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden zijn, worden pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
Voor het schooljaar 2019-2020 is dat op de volgende momenten:
- 01/09/2020: de eerste schooldag na de zomervakantie
- 09/11/2020: de eerste schooldag na de herfstvakantie
- 04/01/2021: de eerste schooldag na de kerstvakantie
- 01/02/2021
- 22/02/2021: de eerste schooldag na de krokusvakantie
- 19/04/2021: de eerste schooldag na de paasvakantie
- 17/05/2020: de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op een instapdatum, worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten. Voor de instapdatum mag de kleuter niet aanwezig zijn, noch op proef en noch het overschreden hebben van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

Deze maatregel geldt niet voor kleuters ouder dan 3 jaar. Zij kunnen op elk moment ingeschreven worden en meteen de klasactiviteiten volgen.

Wenst u meer info, mail gerust naar info@basisschoolbalder.be. Of breng een bezoekje aan ons secretariaat van maandag tot en met vrijdag tijdens de schooluren. Altijd welkom!