Beste

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB  biedt diensten aan waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolteams een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding.

Het CLB staat open voor vragen over je kind bij:
- problemen met lezen, schrijven of leren… 
- opvoedingsproblemen, stress, faalangst, pestproblemen, spijbelen, gedragsproblemen… 
- de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s... 
- vaccinaties, groeistoornissen, druggebruik, eetstoornissen, overgewicht…
- ...

Het CLB neemt zelf initiatief  
- als je kind vaak afwezig is op school 
- bij besmettelijke ziekten
- ...

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over het CLB.
Neem ook eens een kijkje op hun website: https://www.clbbrussel.be/

Bestand

CLB uitleg voor de ouders

Bestand Downloaden
Bestand

Folder CLB Brussel GO!

Bestand Downloaden
Bestand

Verzet tegen overdracht van het multidisciplinair dossier -12 jaar

Bestand Downloaden
Bestand

Verzet tegen overdracht van het multidisciplinair dossier +12 jaar

Bestand Downloaden