Hieronder vinden jullie een overzicht van alle vakantieperiodes, feestdagen, pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2019 – 2020 waarop de leerlingen niet naar school komen. Bovendien wordt er geen opvang georganiseerd.

GEEN SCHOOL
GEEN OPVANG
​​​​​​​
1. Vakanties
Herfstvakantie: 26 oktober 2019 - 3 november 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 - 5 januari 2020
Krokusvakantie: 22 februari 2020 - 1 maart 2020
Paasvakantie: 4 april 2020 - 19 april 2020
Zomervakantie: 1 juli 2020 - 31 augustus 2020

2. Data lesvrije dagen
2 oktober 2019: pedagogische studiedag
11 november 2019: Wapenstilstand
20 november 2019: pedagogische studiedag
5 februari 2020: facultatieve verlofdag
12 februari 2020: pedagogische studiedag
1 mei 2020: Dag van de Arbeid
20 mei 2020: facultatieve verlofdag
21 mei 2020: Hemelvaartsdag
22 mei 2020: brugdag
1 juni 2020: Pinkstermaandag
2 juni 2020: facultatieve verlofdag
Hieronder vindt u een overzicht van de oudercontacten en feesten op onze school voor dit schooljaar.

Oudercontact kleuterschool en lagere school

- dinsdag 22 oktober 2019
- donderdag 19 december 2019
- dinsdag 31 maart 2020
- donderdag 25 juni 2020

Feesten op school

- Kerstmarkt op vrijdag 20 december 2019
- Lentemarkt op donderdag 2 april 2020
- Schoolfeest op vrijdag 29 mei 2020